Menu
Viera a svedectvá

Pôstna výzva pre ženy – FIAT 40

Fiat 40 - pôstna výzva pre ženy

Chcela by si pôst a Veľkonočné sviatky prežiť inak? Nestačí ti nejesť mäso v piatky a stredy a len tak sa cez to pretĺcť? Chceš nabrať inšpiráciu ako sa postiť? Chceš ísť v pôste viac na hĺbku? Neprikladáš pôstu žiaden význam a nevieš prečo by si sa vôbec mala postiť? Ak si si aspoň na jednu z týchto otázok povedala áno, poď sa zapojiť do pôstnej výzvy Fiat 40 so začiatkom 22. februára na Popolcovú stredu.

Postíme sa preto, aby sme Bohu vyjadrili túžbu po ňom samom. Pôst je časom stíšenia sa a intenzívneho trávenia času v Božej prítomnosti. V Biblii nachádzame rôzne príležitosti, prečo sa ľudia postili: aby konali pokánie, keď čelili dôležitým rozhodnutiam, keď sa nachádzali v neriešiteľných situáciách… Pôst má zmeniť naše postoje. Boh niečo chce urobiť pre teba v tvojom srdci.

Fiat 40 sa zameriava na čas v Božej prítomnosti. Pozýva ťa, vyjadriť Bohu, kým pre teba je. Ak nevieš kým pre teba je, pozýva ťa zistiť to a budovať s ním vzťah, zamýšľať sa nad tým, čo ti chce skrze svoje Slovo povedať. Volá ťa Bohu povedať svoje áno, ako Mária: “Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” a vyvýšiť Jeho meno nad všetky mená.

Výzvu ti odporúčam plniť aspoň s jednou kamarátkou, najlepšie s celou skupinkou. Trvá 40 dní a je rozdelená do 4 tém, na konci každej témy si môžete urobiť spolu zdieľanie ako sa vám darí.

Pomocné otázky do skupinky na zdieľanie:

 • Čo bolo pre teba najväčšou prekážkou v plnení výzvy?
 • Aký praktický krok urobíš pre odstránenie tejto prekážky?
 • Čo ťa najviac oslovilo zo sv. Písma? (Tu je priestor sa porozprávať aj o tom, čomu si nerozumela, čo ťa vyrušilo.) Ak nemáš zapísané čo ťa najviac oslovilo, zapíš si to.
 • Čo ťa najviac oslovilo mimo sv. Písma?
 • Čo si zažila s Bohom týchto 10 dní?

Výzva obsahuje:

 • plán čítania Biblie
 • dodatky k desiatku Ruženca (vysvetlenie vo výzve)
 • modlitbové úmysly
 • pomocné otázky k rozjímaniu nad sv. Písmom
 • miesto na zaznamenávanie úspechov (a neúspechov) v pôstnych záväzkoch
 • priestor na vpisovanie vďačností
 • krátky priestor na poznámky – čo ma za tých 10 dní najviac oslovilo
 • záverečný priestor na zhodnotenie výzvy

Výzva sa začína 22. februára a končí 8. apríla = 40 dní. Výzva sa tu síce končí, ale pôstne obdobie pokračuje ďalej ešte pár dní. Túžim po tom, aby si pokračovala v dobrých návykoch, ktoré si si počas výzvy vybudovala.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

1 Comment

 • Mária Gašparova
  9. februára 2022 at 12:24

  Teším sa na pôstnu výzvu

  Reply

Leave a Reply